Info centar - detalji ranjene životinje


Vrsta

Mačka

Pasmina

Križanka

Spol

N

Boja

Datum prijave

4.9.2019.

Područje

GORNJA DUBRAVA

Identifikator

51240

Opis
4.9.2019- ozljeđena mačka leži na cesti, još je živa.