Osobna iskaznica


Matja

Ime

Matja

Vrsta

Mačka

Pasmina

Domaća mačka

Starost

Mačić


Datum dolaska 5.5.2020.
Datum udomljavanja 24.7.2020.
 
Datum rođenja 22.4.2020.
Spol M
 

Galerija slika